Friday, 09/12/2022 - 20:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH TÂN HOÀ

NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU CẦN CHÚ Ý Ở CÁC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 3 MỚI

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, riêng SGK môn Toán có 4 SGK được duyệt. Có những điểm khác nhau mà các thầy cô cần lưu ý khi dạy học.

1. Khác nhau khi thực hiện phép cộng có nhớ

Khi hướng dẫn học sinh thực hiện các bước cộng trong phép cộng có nhớ, các SGK Toán 3 hướng dẫn theo hai cách khác nhau.
           + Cách thứ nhất, hướng dẫn học sinh "nhớ" bằng cách "thêm" vào tổng. SGK Toán 3 "Cánh Diều" và SGK Toán 3 "Chân trời sáng tạo" hướng dẫn học sinh theo cách này.

 

                                                        

 

SGK Toán 3 "Cánh diều"
 

+ Cách thứ hai, hướng dẫn học sinh "nhớ" bằng cách "thêm" vào số hạng thứ nhất. SGK Toán 3 "Kết nối tri thức với cuộc sống" và SGK Toán 3 "Bình Minh" hướng dẫn học sinh theo cách này.
 

                                                                             SGK Toán 3 "Bình minh"

2. Khác nhau khi thực hiện phép trừ có nhớ

Khi hướng dẫn học sinh "nhớ" để thực hiện ở bước trừ tiếp theo, các SGK hướng dẫn theo hai cách khác nhau.

+ Cách thứ nhất, hướng dẫn học sinh "nhớ" bằng cách "thêm" vào số trừ. SGK Toán 3 "Cánh Diều" và SGK Toán 3 "Chân trời sáng tạo" hướng dẫn học sinh theo cách này.
 

                                                                        SGK Toán 3 "Chân trời sáng tạo"
 

+ Cách thứ hai, hướng dẫn học sinh "nhớ" bằng cách "bớt" ở số bị trừ. SGK Toán 3 "Kết nối tri thức với cuộc sống" và SGK Toán 3 "Bình Minh" hướng dẫn học sinh theo cách này.
 

                                     

                                                                   SGK Toán 3 "Kết nối tri thức với cuộc sống"
3. Khác nhau khi thực hiện bước trừ trong phép chia

Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 là một nội dung tương đối khó với học sinh lớp 3. Khi hướng dẫn học sinh thực hiện "bước trừ" trong thực hiện phép chia, các SGK Toán 3 hướng dẫn học sinh thực hiện theo hai cách khác nhau.

+ Cách thứ nhất, hướng dẫn học sinh viết "tích" của thương và số chia lập được trong từng lượt chia dưới số bị chia rồi thực hiện phép trừ. SGK Toán 3 "Cánh Diều" hướng dẫn học sinh theo cách này.
 

                                                   

  SGK Toán 3 "Cánh diều"
 

+ Cách thứ hai, hướng dẫn học sinh nhẩm "tích" của thương và số chia lập được trong từng lượt chia rồi trừ nhẩm rồi viết kết quả dưới số bị chia. SGK Toán 3 "Kết nối tri thức với cuộc sống", SGK Toán 3 "Chân trời sáng tạo" và SGK Toán 3 "Bình Minh" hướng dẫn học sinh theo cách này.
 

                                  

  SGK Toán 3 "Kết nối tri thức với cuộc sống"
 

Những điểm khác nhau về phương pháp thực hiện phép tính ở các SGK Toán 3 mới trên đây chính là những điểm mới về cách thức, phương pháp trong dạy học Toán 3. Thiết nghĩ trong quá trình dạy học, các thầy cô giáo nên tham khảo cả 4 cuốn SGK Toán 3 để tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Khi học sinh có băn khoăn về sự khác nhau trên, các thầy cô cần nhấn mạnh: Các cách làm khác nhau này đều đúng!

                                                                 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huế (Sưu tầm)